Vaikuttavaa valtakunnallista hyvinvointia

Toiminta on aloitettu syksyllä 2018 ja tuloksia seurataan vuoden 2031 loppuun.
Tuloksia seurataan hyvinvoinnin kasvuna ja kunnille syntyneiden taloudellisten säästöjen mittareilla.
Tältä sivulta löydät hankkeiden ajankohtaisen seurannan.
Toimivia hankkeita
Toiminnan piirissä nyt

Ennaltaehkäisevän lastensuojelun tukeminen

1
lisää lapsen ja nuoren sekä perheen ja lähipiirin hyvinvointia
mahdollistaa toimintakulttuurin muutoksen vapauttamalla resursseja korjaavasta toiminnasta ehkäisevään työhön
2
vähentää syrjäytymistä ja tuottaa pitkäkestoisia yhteiskunnallisia vaikutuksia
3
Lapset SIB -hanke ei korvaa kunnallisia palveluita vaan tuo kumppaneiden palvelut toiminnan tueksi. Toimintaa hallinnoi FIM:in kanssa Lastensuojelun Keskusliitto
Tavoitteena auttaa
Helsingissä torjutaan ylisukupolvista syrjäytymisriskiä varhaiskasvatusikäisten lasten perheissä
Vuosaaren ja Mellunkylän alueella autetaan itsesäätelyn haasteissa olevia 3-6 vuotiaita lapsia sekä tuetaan ongelmatilanteissa eläviä vanhempia.
Kumppanit
Diakonissalaitoksen Vamos, SOS-Lapsikylä
Tavoitteena auttaa
Vantaalla tartutaan sijaishuollon kustannuksiin auttamalla pienten lasten perheitä varhaisessa vaiheessa
Itsesäätelyn haasteet ilmenevät lapsilla esimerkiksi tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteina, joka voi olla erittäin raskasta vanhemmille. Erityisesti yksin pienten lasten kanssa olevat vanhemmat tarvitsevat apua ja tukea perheen arjen sujumiseen. Vantaalla apua kohdennetaan 3-4 vuotiaiden lasten vanhemmille varhaisessa vaiheessa, ennen kuin haasteet kasvavat liian suuriksi.
Kumppanit
SOS-Lapsikylä
Tavoitteena auttaa
Lohjalla autetaan pienten lasten perheitä oikealle polulle ennen ongelmien kasvamista
Toimeentulosta tai lapsen hyvinvoinnista syntyvä huoli voi heijastua koko perheen arkeen. Lapsen itsesäätelyn haasteet, kuten poikkeava käytös tai tunne-elämä voivat heikentää koko perheen sosiaalista elämää, joka johtaa pahimmillaan lastensuojelun piiriin. Lohjalla autetaan 4-8 vuotiaiden lasten perheitä tarjoamalla varhaisen vaiheen tukea toimenpiteiden ehkäisemiseksi.
Kumppanit
SOS-Lapsikylä
Tavoitteena auttaa
Hämeenlinnassa autetaan syrjäytymisuhan alla olevia poikia sosiaalisen urheiluseuran tuella
Kaikki perheet eivät aina pysty tarjoamaan lasten tarvitsemaa tukea, mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen turvalliseen kasvuympäristöön tai harrastuksiin. Kumppanimme tarjoaa 2011 ja 2012 syntyneille pojille syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa joukkueurheilun keinoin.
Kumppanit
Icehearts
Tavoitteena auttaa
Kemiönsaarella tuetaan syrjäytymisriskissä olevia alle kouluikäisiä lapsia
Perheiden huolenaiheet saattavat kasautua, jolloin ajoissa annettu ulkopuolinen tuki voi olla syrjäytymistä ehkäisevä tekijä. Perhekumppanien kautta lapset ja heidän vanhempansa saavat apua sekä tukea selviytyä arjen haasteista. Alkuvaiheen tuki antaa hyvä lähtökohdat löytää ratkaisuja, joilla vältetään ongelmien kasvamista ja lastensuojelun puuttumista.
Kumppanit
SOS-Lapsikylä
Tavoitteena auttaa
Karkkilassa ja Vihdissä ehkäistään syrjäytymistä aivan elämän alkumetreillä
Ihminen ansaitsee hyvän alun elämälleen. Karkkilassa ja Vihdissä tuetaan lasta odottavia tai juuri synnyttäneitä perheitä, joiden arjessa olevat haasteet voivat vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen. Lapsen syrjäytymisen ennaltaehkäisyä tuotetaan tarjoamalla perheelle tukea rakentaa oikeanlaiset edellytykset lapsen sujuvaan arkeen.
Kumppanit
SOS-Lapsikylä
Tavoitteena auttaa
Jyväskylässä autetaan opintojen kanssa kamppailevia lapsia ja nuoria takaisin oikealle polulle
Jyväskylässä tuetaan sekä peruskouluikäisiä lapsia että toisella asteella opiskelevia nuoria. Peruskoulun viimeisillä luokilla ratkeaa monta asiaa lapsen tulevaisuudesta. Jyväskylässä jo sijoitetuille ja riskiryhmässä oleville lapsille annetaan tukea koulunkäynnin haasteisiin, kuten heikkoon koulumenestyksen tai poissaolojen vähentämiseen. Pudokkuusuhan alla olevia toisen asteen opiskelijoita autetaan opinnoissa ja elämässä eteenpäin.
Kumppanit
Diakonissalaitoksen Vamos, Nuorten Ystävät
Tavoitteena auttaa
Tampereella huostaanotettuja nuoria tuetaan kohti koulutusta ja työelämää
Lähes 200 huostaanotettua 15-17 -vuotiasta nuorta pääsee kumppaneiden kautta ohjatulle polulle, joka auttaa aina 25 ikävuoteen saakka. Ohjaus ja tuki tavoittelevat nuorten itsenäistymistä, kouluttautumista ja työllistymistä.
Kumppanit
Diakonissalaitoksen Vamos, SOS-Lapsikylä

Hankkeessa mukana olevat kunnat

“On tunne että aina on joku kenen puoleen kääntyä ja joka ei tuomitse.”
Kerro meistä eteenpäin
Yksi huostaanotto maksaa yhteiskunnalle yli 300 000 euroa ja syrjäytyneen nuoren aiheuttamat kustannukset ovat moninkertaiset. Puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä, minkä perhe kohtaa joutuessaan tilanteeseen, jossa omat voimat eivät riitä.
Lastensuojelukustannusten nousu on valtava haaste kuntien taloudelle. Kunnilla ei ole tarpeeksi taloudellisia resursseja panostaa ennalta ehkäisevään työhön.
Vaikuttavuusinvestoinneilla autetaan lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä lisäksi kuntia siirtymään korjaavista toimista ongelmien ennaltaehkäisemiseen.
Auta meitä jakamaan tietoa Lapset SIB-hankkeesta, ennaltaehkäisevän lastensuojelun tärkeydestä sekä syrjäytymisen ehkäisemisestä.
Lapset SIB -hankkeen toteuttavat yhteistyössä FIM ja Lastensuojelun Keskusliitto. S-Pankin varallisuudenhoitoon kuuluva FIM kerää sijoituksia pääomasijoitusrahastoon, jonka varat käytetään Lapset SIB -hankkeeseen. Lastensuojelun Keskusliitto vastaa hankkeen operatiivisesta toiminnasta sekä palvelukokonaisuuden koordinoinista.
Sijoittajaksi
Hankkeen rahoittamiseksi on perustettu FIM Lapset ja nuoret I Ky -rahasto, jonka varainhankinta on käynnissä ammattimaisille sijoittajille.
Lue lisää
Kumppaniksi
Toimintamme laajenee uusille paikkakunnille ja mukaan otetaan uusia palveluntarjoajia.
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirjeemme
Tilaa
Yhteistyössä