Mikä SIB?

SIB rakentuu englanninkielen sanoista Social Impact Bond, joka on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto.
Tulosperusteisella rahoitussopimuksella kerätään yksityisiltä sijoittajilta varoja FIM Lapset ja nuoret -rahastoon, joka rahoittaa hyvinvointia edistäviä hankkeita.
Kun tavoitteet saavutetaan, kunta tai kaupunki säästää kustannuksissa ja palauttaa osan säästöistä SIB-rahastoon.
Julkinen sektori maksaa vain saavutetuista tuloksista. SIB-malli soveltuu erityisesti ennalta ehkäisevään toimintaan.

Näin Lapset SIB toimii

Lastensuojelu on nyt pääosin korjaavaa ja kallista. Ehkäisevällä lastensuojelulla vähennetään vakavimpia ongelmia, jotka aiheuttavat valtaosan kustannuksista.
Ehkäisevä toiminta
Korjaava toiminta
Sijaishuolto
Syrjäytyminen
Lastensuojelun asiakasmäärä kasvaa, samoin kiireellisyys. Tämä sitoo olemassa olevia resursseja entisestään korjaaviin toimenpiteisiin.
Yksityisen rahaston tuella voidaan tavoittaa koko järjestelmää koskeva muutos, joka vie painopisteen ennaltaehkäisyyn.

Näin säästöt syntyvät

Lastensuojelussa olevien lasten syrjäytymisriski kasvaa 5 kertaiseksi. Syrjäytymisestä aiheutuvat kustannukset voivat olla yhteiskunnalle yli 1 000 000 euroa.
Laitos- ja perhehoidon kustannukset vuodessa
Kodin ulkopuolella sijoitettuja lapsia ja nuoria
Yksi huostaanotto kustantaa yli
Yhden sijaishuollossa vietetyn vuoden kustannuksilla voidaan hankkia
kotipalvelua ja lastenhoitoa.
terapiakäyntiä.
rinnallakulkija.

Rahaston tavoitteet

”Vaikuttavuussijoittamisessa huomioidaan sekä yhteiskunnallisia että ympäristöllisiä tavoitteita tasavertaisesti taloudellisen tuoton ja riskin kanssa.”
Jani Kempas
Vaikuttavuussijoittamisen johtaja , S-Pankki
”On helpottavaa, kun kasvattaja on jakamassa arkea ja huolia. Auttanut omaa jaksamistani, kun ei enää tarvitse jäädä haasteiden kanssa yksin.”
Ennaltaehkäisevien toimien piiriin
Taloudelliset edut saavutetaan vuosikymmenien työllä. Hyvinvointia rahasto tuottaa heti.
Kuntien säästöt lastensuojelun kustannuksissa
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten saamat palvelut vaikuttavat suoraan myös työllisyyteen ja mielenterveyspalveluihin.

Uusi, ainutlaatuinen toimintamalli

Lapset SIB on uudenlainen tapa tuottaa ennaltaehkäiseviä palveluita, kasvattaa hyvinvointia sekä helpottaa yhteiskunnan kustannuksia. Hanke tuo yhteen kunnat, palveluntuottajat sekä yksityiset rahoittajat.

10+ pääomasijoittajaa

Sijoittajat ovat yrityksiä, järjestöjä ja ammattilaisia, jotka uskovat toiminnan vaikutuksiin ja osallistuvat omalla riskillä hyvinvoinnin rakentamiseen.

Yli 5 000 000 € sijoitettuna

Rahasto on perustettu vuonna 2020 ja se puretaan kesällä 2032. Minimisijoitus on 100 000 euroa ja tavoitetuotto sijoitetulle pääomalle 5 % per annum.

5 toimivaa kohdetta

Kaikki sijoitettu pääoma sijoitetaan ennaltaehkäisevään lastensuojeluun, verovaroilla ostetaan vain tuloksia.
Lapset SIB -hankkeen toteuttavan yhteistyössä S-Pankki ja Lastensuojelun Keskusliitto. S-Pankki kerää sijoituksia pääomasijoitusrahastoon, jonka varat käytetään Lapset SIB -hankkeeseen
Sijoittajaksi
Hankkeen rahoittamiseksi on perustettu FIM Lapset ja nuoret I Ky -rahasto, jonka varainhankinta on käynnissä ammattimaisille sijoittajille.
Kumppaniksi
Toimintamme laajenee uusille paikkakunnille ja mukaan otetaan uusia palveluntarjoajia.
Tilaa uutiskirjeemme
Tilaa
Yhteistyössä
Powered by AskKauko