Loading . . .
Lasten ja nuorten hyvinvointiin on korvaamattoman arvokasta sijoittaa
Suomessa ei ole koskaan ollut näin paljon huostaanotettuja lapsia. Laitos- ja perhehoito sitoo  lähes 60 % kaikista lastensuojelun resursseista.  Lastensuojelu on merkittävä tuki sitä tarvitseville lapsille. Osa lapsista voisi kuitenkin välttää lastensuojelun korjaavat tukitoimet oikea-aikaisen ja ehkäisevän tuen avulla. Myös nuorten syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä vaikuttavammin. Yhdenkin syrjäytymisen  hinta mitataan miljoonissa.
Ehkäisevällä ja pitkäjänteisellä tuella autetaan lasta ja nuorta. Sillä myös torjutaan kalliita toimenpiteitä sekä tuotetaan säästöä kunnille ja yhteiskunnalle.
Lapset SIB tuo yksityiset sijoittajat rakentamaan yhteistä hyvinvointia monistettavalla rahoitusmallilla, joka auttaa sekä palvelun tarjoajia että avuntarpeessa olevia. Voittajia ovat lasten ja nuorten lisäksi julkinen sektori ja sijoittajat.
Haluan tietää lisää
”SIB-hanke on auttanut meitä todella paljon. On helpottavaa tietää meillä olevan osaava henkilö puhelinsoiton päässä joka oikeasti pitää meidän puolta. Myös se suuri tietotaito ja tuki mitä olemme saaneet on ollut korvaamatonta.”
Ehkäisevän työn säästövaikutus
Suomessa oli vuoden 2019 lopussa  lähes 20.000 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta ja nuorta.  Katso kuinka paljon säästöä voidaan saavuttaa estämällä lapsia ja nuoria päätymästä lastensuojelun piiriin.
Lasta ja nuorta pois sijaishuollosta
{{ akViewModel["311:442_0"].vmValue }}
Kunnille aiheutuva vuosittainen säästö
{{ akViewModel["311:443_0"].vmValue }}
Näin rahasto toimii
Tutustu toimintaan ja tuloksiin
“Uskon vahvasti SIB-hankkeella olleen suuri merkitys siinä mihin suuntaan meidän perheen tie on kääntynyt. Ainakin yhden perheen elämää se on muuttanut paljon.”
Lapset SIB -hankkeen toteuttavat yhteistyössä FIM ja Lastensuojelun Keskusliitto. S-Pankin varallisuudenhoitoon kuuluva FIM kerää sijoituksia pääomasijoitusrahastoon, jonka varat käytetään Lapset SIB -hankkeeseen. Lastensuojelun Keskusliitto vastaa hankkeen operatiivisesta toiminnasta sekä palvelukokonaisuuden koordinoinista.
Sijoittajaksi
Kumppaniksi
Hankkeen rahoittamiseksi on perustettu FIM Lapset ja nuoret I Ky -rahasto, jonka varainhankinta on käynnissä ammattimaisille sijoittajille.
Toimintamme laajenee uusille paikkakunnille ja mukaan otetaan uusia palveluntarjoajia.
Lue lisää
Ota yhteyttä
Yhteistyössä
Lasten ja nuorten hyvinvointiin on korvaamattoman arvokasta sijoittaa 
Suomessa ei ole koskaan ollut näin paljon huostaanotettuja lapsia. Laitos- ja perhehoito sitoo  lähes 60 % kaikista lastensuojelun resursseista.  Lastensuojelu on merkittävä tuki sitä tarvitseville lapsille. Osa lapsista voisi kuitenkin välttää lastensuojelun korjaavat tukitoimet oikea-aikaisen ja ehkäisevän tuen avulla. Myös nuorten syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä vaikuttavammin. Yhdenkin syrjäytymisen  hinta mitataan miljoonissa.
Ehkäisevällä ja pitkäjänteisellä tuella autetaan lasta ja nuorta. Sillä myös torjutaan kalliita toimenpiteitä sekä tuotetaan säästöä kunnille ja yhteiskunnalle.
Lapset SIB tuo yksityiset sijoittajat rakentamaan yhteistä hyvinvointia monistettavalla rahoitusmallilla, joka auttaa sekä palvelun tarjoajia että avuntarpeessa olevia. Voittajia ovat lasten ja nuorten lisäksi julkinen sektori ja sijoittajat.
Haluan tietää lisää
”SIB-hanke on auttanut meitä todella paljon. On helpottavaa tietää meillä olevan osaava henkilö puhelinsoiton päässä joka oikeasti pitää meidän puolta. Myös se suuri tietotaito ja tuki mitä olemme saaneet on ollut korvaamatonta.”
Ehkäisevän työn säästövaikutus
Suomessa oli vuoden 2019 lopussa  lähes 20.000 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta ja nuorta.  Katso kuinka paljon säästöä voidaan saavuttaa estämällä lapsia ja nuoria päätymästä lastensuojelun piiriin.
Lasta ja nuorta pois sijaishuollosta
{{ akViewModel["493:44_0"].vmValue }}
Kunnille aiheutuva vuosittainen säästö
{{ akViewModel["493:65_0"].vmValue }}
Näin rahasto toimii
Tutustu toimintaan ja tuloksiin
“Uskon vahvasti SIB-hankkeella olleen suuri merkitys siinä mihin suuntaan meidän perheen tie on kääntynyt. Ainakin yhden perheen elämää se on muuttanut paljon.”
Lapset SIB -hankkeen toteuttavat yhteistyössä FIM ja Lastensuojelun Keskusliitto. S-Pankin varallisuudenhoitoon kuuluva FIM kerää sijoituksia pääomasijoitusrahastoon, jonka varat käytetään Lapset SIB -hankkeeseen. Lastensuojelun Keskusliitto vastaa hankkeen operatiivisesta toiminnasta sekä palvelukokonaisuuden koordinoinista.
Sijoittajaksi
Hankkeen rahoittamiseksi on perustettu FIM Lapset ja nuoret I Ky -rahasto, jonka varainhankinta on käynnissä ammattimaisille sijoittajille.
Lue lisää
Kumppaniksi
Toimintamme laajenee uusille paikkakunnille ja mukaan otetaan uusia palveluntarjoajia.
Ota yhteyttä
Yhteistyössä
Data otsikko tähän
Data kuvaus tähän.
Tutki lähdettä
Mikä SIB?
SIB rakentuu englanninkielen sanoista  Social Impact Bond,  joka on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto.
Tulosperusteisella rahoitussopimuksella kerätään yksityisiltä sijoittajilta varoja FIM Lapset ja nuoret -rahastoon, joka rahoittaa hyvinvointia edistäviä hankkeita.
Kun tavoitteet saavutetaan, kunta tai kaupunki säästää kustannuksissa ja palauttaa osan säästöistä SIB-rahastoon.
Julkinen sektori maksaa vain saavutetuista tuloksista. SIB-malli soveltuu erityisesti ennalta ehkäisevään toimintaan.
Näin Lapset SIB toimii
Lastensuojelu on nyt pääosin korjaavaa ja kallista. Ehkäisevällä lastensuojelulla vähennetään vakavimpia ongelmia, jotka aiheuttavat  valtaosan kustannuksista.
Ehkäisevä toiminta
Korjaava toiminta
Sijaishuolto
Syrjäytyminen
Lastensuojelun asiakasmäärä kasvaa, samoin kiireellisyys. Tämä sitoo olemassa olevia resursseja entisestään korjaaviin toimenpiteisiin.
Yksityisen rahaston tuella voidaan tavoittaa koko järjestelmää koskeva muutos, joka vie painopisteen ennaltaehkäisyyn.
Näin säästöt syntyvät
Lastensuojelussa olevien lasten syrjäytymisriski kasvaa  {{ akViewModel["495:6_1"].vmValue }}  Syrjäytymisestä aiheutuvat kustannukset voivat olla  yhteiskunnalle yli 1 000 000 euroa.
Laitos- ja perhehoidon kustannukset vuodessa
{{ akViewModel["495:9_0"].vmValue }}
Kodin ulkopuolella sijoitettuja lapsia ja nuoria 
{{ akViewModel["495:19_0"].vmValue }}
Yksi huostaanotto kustantaa yli
{{ akViewModel["495:34_0"].vmValue }}
Yhden sijaishuollossa vietetyn  vuoden kustannuksilla  voidaan hankkia
{{ akViewModel["495:49_0"].vmValue }}
kotipalvelua ja lastenhoitoa.
{{ akViewModel["495:50_0"].vmValue }}
terapiakäyntiä.
{{ akViewModel["495:51_0"].vmValue }}
rinnallakulkija.
Rahaston tavoitteet
”Vaikuttavuussijoittamisessa huomioidaan sekä yhteiskunnallisia että ympäristöllisiä tavoitteita tasavertaisesti taloudellisen tuoton ja riskin kanssa.”
Jani Kempas  Vaikuttavuussijoittamisen johtaja , S-Pankki
Ennaltaehkäisevien toimien piiriin
{{ akViewModel["495:62_0"].vmValue }}
Taloudelliset edut saavutetaan vuosikymmenien työllä. Hyvinvointia rahasto tuottaa heti.
Kuntien säästöt lastensuojelun kustannuksissa
{{ akViewModel["495:97_0"].vmValue }}
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten saamat palvelut vaikuttavat suoraan myös työllisyyteen ja mielenterveyspalveluihin.
”On helpottavaa, kun kasvattaja on jakamassa arkea ja huolia. Auttanut omaa jaksamistani, kun ei enää tarvitse jäädä haasteiden kanssa yksin.”
Uusi, ainutlaatuinen toimintamalli
Lapset SIB on uudenlainen tapa tuottaa ennaltaehkäiseviä palveluita, kasvattaa hyvinvointia sekä helpottaa yhteiskunnan kustannuksia. Hanke tuo yhteen kunnat, palveluntuottajat sekä yksityiset rahoittajat.
{{ akViewModel["495:133_0"].vmValue }}
Sijoittajat ovat yrityksiä, järjestöjä ja ammattilaisia, jotka uskovat toiminnan vaikutuksiin ja osallistuvat omalla riskillä hyvinvoinnin rakentamiseen.
Yli 5 000 000 € sijoitettuna
Rahasto on perustettu vuonna 2020 ja se puretaan kesällä 2032. Minimisijoitus on 100 000 euroa ja tavoitetuotto sijoitetulle pääomalle 5 % per annum.
{{ akViewModel["495:139_0"].vmValue }}
Kaikki sijoitettu pääoma sijoitetaan ennaltaehkäisevään lastensuojeluun, verovaroilla ostetaan vain tuloksia.
Tutustu toimintaan ja tuloksiin
Lapset SIB -hankkeen toteuttavat yhteistyössä FIM ja Lastensuojelun Keskusliitto. S-Pankin varallisuudenhoitoon kuuluva FIM kerää sijoituksia pääomasijoitusrahastoon, jonka varat käytetään Lapset SIB -hankkeeseen. Lastensuojelun Keskusliitto vastaa hankkeen operatiivisesta toiminnasta sekä palvelukokonaisuuden koordinoinista.
Sijoittajaksi
Hankkeen rahoittamiseksi on perustettu FIM Lapset ja nuoret I Ky -rahasto, jonka varainhankinta on käynnissä ammattimaisille sijoittajille.
Lue lisää
Kumppaniksi
Toimintamme laajenee uusille paikkakunnille ja mukaan otetaan uusia palveluntarjoajia.
Ota yhteyttä
Yhteistyössä
Sulje
Data otsikko tähän
Data kuvaus tähän.
Tutki lähdettä
Mikä SIB?
SIB rakentuu englanninkielen sanoista  Social Impact Bond,  joka on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto.
Tulosperusteisella rahoitussopimuksella kerätään yksityisiltä sijoittajilta varoja FIM Lapset ja nuoret -rahastoon, joka rahoittaa hyvinvointia edistäviä hankkeita.
Kun tavoitteet saavutetaan, kunta tai kaupunki säästää kustannuksissa ja palauttaa osan säästöistä SIB-rahastoon.
Julkinen sektori maksaa vain saavutetuista tuloksista. SIB-malli soveltuu erityisesti ennalta ehkäisevään toimintaan.
Näin Lapset SIB toimii
Lastensuojelu on nyt pääosin korjaavaa ja kallista. Ehkäisevällä lastensuojelulla vähennetään vakavimpia ongelmia, jotka aiheuttavat  valtaosan kustannuksista.
Ehkäisevä toiminta
Korjaava toiminta
Sijaishuolto
Syrjäytyminen
Lastensuojelun asiakasmäärä kasvaa, samoin kiireellisyys. Tämä sitoo olemassa olevia resursseja entisestään korjaaviin toimenpiteisiin.
Yksityisen rahaston tuella voidaan tavoittaa koko järjestelmää koskeva muutos, joka vie painopisteen ennaltaehkäisyyn.
Näin säästöt syntyvät
Lastensuojelussa olevien lasten syrjäytymisriski kasvaa  {{ akViewModel["433:242_1"].vmValue }}  Syrjäytymisestä aiheutuvat kustannukset voivat olla  yhteiskunnalle yli 1 000 000 euroa.
Laitos- ja perhehoidon kustannukset vuodessa
{{ akViewModel["433:247_0"].vmValue }}
Kodin ulkopuolella sijoitettuja lapsia ja nuoria 
{{ akViewModel["433:272_0"].vmValue }}
Yksi huostaanotto kustantaa yli
{{ akViewModel["433:284_0"].vmValue }}
Yhden sijaishuollossa vietetyn  vuoden kustannuksilla  voidaan hankkia
{{ akViewModel["433:370_0"].vmValue }}
kotipalvelua ja lastenhoitoa.
{{ akViewModel["433:372_0"].vmValue }}
terapiakäyntiä.
{{ akViewModel["433:373_0"].vmValue }}
rinnallakulkija.
Rahaston tavoitteet
”Vaikuttavuussijoittamisessa huomioidaan sekä yhteiskunnallisia että ympäristöllisiä tavoitteita tasavertaisesti taloudellisen tuoton ja riskin kanssa.”
Jani Kempas  Vaikuttavuussijoittamisen johtaja , S-Pankki
”On helpottavaa, kun kasvattaja on jakamassa arkea ja huolia. Auttanut omaa jaksamistani, kun ei enää tarvitse jäädä haasteiden kanssa yksin.”
Ennaltaehkäisevien toimien piiriin
{{ akViewModel["433:394_0"].vmValue }}
Taloudelliset edut saavutetaan vuosikymmenien työllä. Hyvinvointia rahasto tuottaa heti.
Kuntien säästöt lastensuojelun kustannuksissa
{{ akViewModel["438:2_0"].vmValue }}
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten saamat palvelut vaikuttavat suoraan myös työllisyyteen ja mielenterveyspalveluihin.
Uusi, ainutlaatuinen toimintamalli
Lapset SIB on uudenlainen tapa tuottaa ennaltaehkäiseviä palveluita, kasvattaa hyvinvointia sekä helpottaa yhteiskunnan kustannuksia. Hanke tuo yhteen kunnat, palveluntuottajat sekä yksityiset rahoittajat.
{{ akViewModel["439:68_0"].vmValue }}
Sijoittajat ovat yrityksiä, järjestöjä ja ammattilaisia, jotka uskovat toiminnan vaikutuksiin ja osallistuvat omalla riskillä hyvinvoinnin rakentamiseen.
Yli 5 000 000 € sijoitettuna
Rahasto on perustettu vuonna 2020 ja se puretaan kesällä 2032. Minimisijoitus on 100 000 euroa ja tavoitetuotto sijoitetulle pääomalle 5 % per annum.
{{ akViewModel["439:78_0"].vmValue }}
Kaikki sijoitettu pääoma sijoitetaan ennaltaehkäisevään lastensuojeluun, verovaroilla ostetaan vain tuloksia.
Tutustu toimintaan ja tuloksiin
Lapset SIB -hankkeen toteuttavat yhteistyössä FIM ja Lastensuojelun Keskusliitto. S-Pankin varallisuudenhoitoon kuuluva FIM kerää sijoituksia pääomasijoitusrahastoon, jonka varat käytetään Lapset SIB -hankkeeseen. Lastensuojelun Keskusliitto vastaa hankkeen operatiivisesta toiminnasta sekä palvelukokonaisuuden koordinoinista.
Sijoittajaksi
Kumppaniksi
Hankkeen rahoittamiseksi on perustettu FIM Lapset ja nuoret I Ky -rahasto, jonka varainhankinta on käynnissä ammattimaisille sijoittajille.
Toimintamme laajenee uusille paikkakunnille ja mukaan otetaan uusia palveluntarjoajia.
Lue lisää
Ota yhteyttä
Yhteistyössä
Vaikuttavaa valtakunnallista hyvinvointia
Toiminta on aloitettu syksyllä 2018 ja tuloksia seurataan vuoden 2031 loppuun.
Tuloksia seurataan hyvinvoinnin kasvuna ja kunnille syntyneiden taloudellisten säästöjen mittareilla.
Tältä sivulta löydät hankkeiden ajankohtaisen seurannan.
Toimivia hankkeita
{{ akViewModel["449:393_0"].vmValue }}
Toiminnan piirissä nyt
{{ akViewModel["449:418_0"].vmValue }}
Ennaltaehkäisevän lastensuojelun tukeminen
{{ akViewModel["450:4_0"].vmValue }}
lisää lapsen ja nuoren sekä perheen ja lähipiirin hyvinvointia
mahdollistaa toimintakulttuurin muutoksen vapauttamalla resursseja korjaavasta toiminnasta ehkäisevään työhön
{{ akViewModel["450:11_0"].vmValue }}
vähentää syrjäytymistä ja tuottaa pitkäkestoisia yhteiskunnallisia vaikutuksia
{{ akViewModel["450:14_0"].vmValue }}
Lapset SIB -hanke ei korvaa kunnallisia palveluita vaan tuo kumppaneiden palvelut toiminnan tueksi. Toimintaa hallinnoi FIM:in kanssa Lastensuojelun Keskusliitto
Helsingissä torjutaan ylisukupolvista syrjäytymisriskiä varhaiskasvatusikäisten lasten perheissä
Vuosaaren ja Mellunkylän alueella autetaan itsesäätelyn haasteissa olevia 3-6 vuotiaita lapsia sekä tuetaan ongelmatilanteissa eläviä vanhempia.
Kumppanit
Diakonissalaitoksen Vamos, SOS-Lapsikylä
Tavoitteena auttaa
{{ akViewModel["452:8_0"].vmValue }}
Vantaalla tartutaan sijaishuollon kustannuksiin auttamalla pienten lasten perheitä varhaisessa vaiheessa
Itsesäätelyn haasteet ilmenevät lapsilla esimerkiksi tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteina, joka voi olla erittäin raskasta vanhemmille. Erityisesti yksin pienten lasten kanssa olevat vanhemmat tarvitsevat apua ja tukea perheen arjen sujumiseen. Vantaalla apua kohdennetaan 3-4 vuotiaiden lasten vanhemmille varhaisessa vaiheessa, ennen kuin haasteet kasvavat liian suuriksi.
Kumppanit
SOS-Lapsikylä
Tavoitteena auttaa
{{ akViewModel["452:36_0"].vmValue }}
Lohjalla autetaan pienten lasten perheitä oikealle polulle ennen ongelmien kasvamista
Toimeentulosta tai lapsen hyvinvoinnista syntyvä huoli voi heijastua koko perheen arkeen. Lapsen itsesäätelyn haasteet, kuten poikkeava käytös tai tunne-elämä voivat heikentää koko perheen sosiaalista elämää, joka johtaa pahimmillaan lastensuojelun piiriin. Lohjalla autetaan 4-8 vuotiaiden lasten perheitä tarjoamalla varhaisen vaiheen tukea toimenpiteiden ehkäisemiseksi.
Kumppanit
SOS-Lapsikylä
Tavoitteena auttaa
{{ akViewModel["452:23_0"].vmValue }}
Hämeenlinnassa autetaan syrjäytymisuhan alla olevia poikia sosiaalisen urheiluseuran tuella
Kaikki perheet eivät aina pysty tarjoamaan lasten tarvitsemaa tukea, mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen turvalliseen kasvuympäristöön tai harrastuksiin. Kumppanimme tarjoaa 2011 ja 2012 syntyneille pojille syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa joukkueurheilun keinoin.
Kumppanit
Icehearts
Tavoitteena auttaa
{{ akViewModel["450:49_0"].vmValue }}
Kemiönsaarella tuetaan syrjäytymisriskissä olevia alle kouluikäisiä lapsia
Perheiden huolenaiheet saattavat kasautua, jolloin ajoissa annettu ulkopuolinen tuki voi olla syrjäytymistä ehkäisevä tekijä. Perhekumppanien kautta lapset ja heidän vanhempansa saavat apua sekä tukea selviytyä arjen haasteista. Alkuvaiheen tuki antaa hyvä lähtökohdat löytää ratkaisuja, joilla vältetään ongelmien kasvamista ja lastensuojelun puuttumista.
Kumppanit
SOS-Lapsikylä
Tavoitteena auttaa
{{ akViewModel["452:49_0"].vmValue }}
Karkkilassa ja Vihdissä ehkäistään syrjäytymistä aivan elämän alkumetreillä
Ihminen ansaitsee hyvän alun elämälleen. Karkkilassa ja Vihdissä tuetaan lasta odottavia tai juuri synnyttäneitä perheitä, joiden arjessa olevat haasteet voivat vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen. Lapsen syrjäytymisen ennaltaehkäisyä tuotetaan tarjoamalla perheelle tukea rakentaa oikeanlaiset edellytykset lapsen sujuvaan arkeen.
Kumppanit
SOS-Lapsikylä
Tavoitteena auttaa
{{ akViewModel["452:88_0"].vmValue }}
Jyväskylässä autetaan opintojen kanssa kamppailevia lapsia ja nuoria takaisin oikealle polulle
Jyväskylässä tuetaan sekä peruskouluikäisiä lapsia että toisella asteella opiskelevia nuoria. Peruskoulun viimeisillä luokilla ratkeaa monta asiaa lapsen tulevaisuudesta. Jyväskylässä jo sijoitetuille ja riskiryhmässä oleville lapsille annetaan tukea koulunkäynnin haasteisiin, kuten heikkoon koulumenestyksen tai poissaolojen vähentämiseen. Pudokkuusuhan alla olevia toisen asteen opiskelijoita autetaan opinnoissa ja elämässä eteenpäin.
Kumppanit
Diakonissalaitoksen Vamos, Nuorten Ystävät
Tavoitteena auttaa
{{ akViewModel["452:75_0"].vmValue }}
Tampereella huostaanotettuja nuoria tuetaan kohti koulutusta ja työelämää
Lähes 200 huostaanotettua 15-17 -vuotiasta nuorta pääsee kumppaneiden kautta ohjatulle polulle, joka auttaa aina 25 ikävuoteen saakka. Ohjaus ja tuki tavoittelevat nuorten itsenäistymistä, kouluttautumista ja työllistymistä.
Kumppanit
Diakonissalaitoksen Vamos, SOS-Lapsikylä
Tavoitteena auttaa
{{ akViewModel["452:62_0"].vmValue }}
Hankkeessa mukana olevat kunnat
“On tunne että aina on joku kenen puoleen kääntyä ja joka ei tuomitse.”
Kerro meistä eteenpäin
Yksi huostaanotto maksaa yhteiskunnalle yli 300 000 euroa ja syrjäytyneen nuoren aiheuttamat kustannukset ovat moninkertaiset. Puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä, minkä perhe kohtaa joutuessaan tilanteeseen, jossa omat voimat eivät riitä.
Lastensuojelukustannusten nousu on valtava haaste kuntien taloudelle. Kunnilla ei ole tarpeeksi taloudellisia resursseja panostaa ennalta ehkäisevään työhön.
Vaikuttavuusinvestoinneilla autetaan lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä lisäksi kuntia siirtymään korjaavista toimista ongelmien ennaltaehkäisemiseen.
Auta meitä jakamaan tietoa Lapset SIB-hankkeesta, ennaltaehkäisevän lastensuojelun tärkeydestä sekä syrjäytymisen ehkäisemisestä.
Lapset SIB -hankkeen toteuttavat yhteistyössä FIM ja Lastensuojelun Keskusliitto. S-Pankin varallisuudenhoitoon kuuluva FIM kerää sijoituksia pääomasijoitusrahastoon, jonka varat käytetään Lapset SIB -hankkeeseen. Lastensuojelun Keskusliitto vastaa hankkeen operatiivisesta toiminnasta sekä palvelukokonaisuuden koordinoinista.
Sijoittajaksi
Kumppaniksi
Hankkeen rahoittamiseksi on perustettu FIM Lapset ja nuoret I Ky -rahasto, jonka varainhankinta on käynnissä ammattimaisille sijoittajille.
Toimintamme laajenee uusille paikkakunnille ja mukaan otetaan uusia palveluntarjoajia.
Lue lisää
Ota yhteyttä
Yhteistyössä
Vaikuttavaa valtakunnallista hyvinvointia
Toiminta on aloitettu syksyllä 2018 ja tuloksia seurataan vuoden 2031 loppuun.
Tuloksia seurataan hyvinvoinnin kasvuna ja kunnille syntyneiden taloudellisten säästöjen mittareilla.
Tältä sivulta löydät hankkeiden ajankohtaisen seurannan.
Toimivia hankkeita
{{ akViewModel["495:151_0"].vmValue }}
Toiminnan piirissä nyt
{{ akViewModel["495:161_0"].vmValue }}
Ennaltaehkäisevän lastensuojelun tukeminen
{{ akViewModel["495:202_0"].vmValue }}
lisää lapsen ja nuoren sekä perheen ja lähipiirin hyvinvointia
{{ akViewModel["495:207_0"].vmValue }}
mahdollistaa toimintakulttuurin muutoksen vapauttamalla resursseja korjaavasta toiminnasta ehkäisevään työhön
{{ akViewModel["495:212_0"].vmValue }}
vähentää syrjäytymistä ja tuottaa pitkäkestoisia yhteiskunnallisia vaikutuksia
Lapset SIB -hanke ei korvaa kunnallisia palveluita vaan tuo kumppaneiden palvelut toiminnan tueksi. Toimintaa hallinnoi FIM:in kanssa Lastensuojelun Keskusliitto
Hankkeessa mukana olevat kunnat
Tavoitteena auttaa
{{ akViewModel["495:248_0"].vmValue }}
Helsingissä torjutaan ylisukupolvista syrjäytymisriskiä varhaiskasvatusikäisten lasten perheissä
Vuosaaren ja Mellunkylän alueella autetaan itsesäätelyn haasteissa olevia 3-6 vuotiaita lapsia sekä tuetaan ongelmatilanteissa eläviä vanhempia.
Kumppanit
Diakonissalaitoksen Vamos, SOS-Lapsikylä
Tavoitteena auttaa
{{ akViewModel["495:260_0"].vmValue }}
Vantaalla tartutaan sijaishuollon kustannuksiin auttamalla pienten lasten perheitä varhaisessa vaiheessa
Itsesäätelyn haasteet ilmenevät lapsilla esimerkiksi tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteina, joka voi olla erittäin raskasta vanhemmille. Erityisesti yksin pienten lasten kanssa olevat vanhemmat tarvitsevat apua ja tukea perheen arjen sujumiseen. Vantaalla apua kohdennetaan 3-4 vuotiaiden lasten vanhemmille varhaisessa vaiheessa, ennen kuin haasteet kasvavat liian suuriksi.
Kumppanit
SOS-Lapsikylä
Tavoitteena auttaa
{{ akViewModel["495:344_0"].vmValue }}
Lohjalla autetaan pienten lasten perheitä oikealle polulle ennen ongelmien kasvamista
Toimeentulosta tai lapsen hyvinvoinnista syntyvä huoli voi heijastua koko perheen arkeen. Lapsen itsesäätelyn haasteet, kuten poikkeava käytös tai tunne-elämä voivat heikentää koko perheen sosiaalista elämää, joka johtaa pahimmillaan lastensuojelun piiriin. Lohjalla autetaan 4-8 vuotiaiden lasten perheitä tarjoamalla varhaisen vaiheen tukea toimenpiteiden ehkäisemiseksi.
Kumppanit
SOS-Lapsikylä
Tavoitteena auttaa
{{ akViewModel["495:356_0"].vmValue }}
Hämeenlinnassa autetaan syrjäytymisuhan alla olevia poikia sosiaalisen urheiluseuran tuella
Kaikki perheet eivät aina pysty tarjoamaan lasten tarvitsemaa tukea, mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen turvalliseen kasvuympäristöön tai harrastuksiin. Kumppanimme tarjoaa 2011 ja 2012 syntyneille pojille syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa joukkueurheilun keinoin.
Kumppanit
Icehearts
Tavoitteena auttaa
{{ akViewModel["495:368_0"].vmValue }}
Kemiönsaarella tuetaan syrjäytymisriskissä olevia alle kouluikäisiä lapsia
Perheiden huolenaiheet saattavat kasautua, jolloin ajoissa annettu ulkopuolinen tuki voi olla syrjäytymistä ehkäisevä tekijä. Perhekumppanien kautta lapset ja heidän vanhempansa saavat apua sekä tukea selviytyä arjen haasteista. Alkuvaiheen tuki antaa hyvä lähtökohdat löytää ratkaisuja, joilla vältetään ongelmien kasvamista ja lastensuojelun puuttumista.
Kumppanit
SOS-Lapsikylä
Tavoitteena auttaa
{{ akViewModel["495:380_0"].vmValue }}
Karkkilassa ja Vihdissä ehkäistään syrjäytymistä aivan elämän alkumetreillä
Ihminen ansaitsee hyvän alun elämälleen. Karkkilassa ja Vihdissä tuetaan lasta odottavia tai juuri synnyttäneitä perheitä, joiden arjessa olevat haasteet voivat vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen. Lapsen syrjäytymisen ennaltaehkäisyä tuotetaan tarjoamalla perheelle tukea rakentaa oikeanlaiset edellytykset lapsen sujuvaan arkeen.
Kumppanit
SOS-Lapsikylä
Tavoitteena auttaa
{{ akViewModel["495:392_0"].vmValue }}
Jyväskylässä autetaan opintojen kanssa kamppailevia lapsia ja nuoria takaisin oikealle polulle
Jyväskylässä tuetaan sekä peruskouluikäisiä lapsia että toisella asteella opiskelevia nuoria. Peruskoulun viimeisillä luokilla ratkeaa monta asiaa lapsen tulevaisuudesta. Jyväskylässä jo sijoitetuille ja riskiryhmässä oleville lapsille annetaan tukea koulunkäynnin haasteisiin, kuten heikkoon koulumenestyksen tai poissaolojen vähentämiseen. Pudokkuusuhan alla olevia toisen asteen opiskelijoita autetaan opinnoissa ja elämässä eteenpäin.
Kumppanit
Diakonissalaitoksen Vamos, Nuorten Ystävät
Tavoitteena auttaa
{{ akViewModel["495:404_0"].vmValue }}
Tampereella huostaanotettuja nuoria tuetaan kohti koulutusta ja työelämää
Lähes 200 huostaanotettua 15-17 -vuotiasta nuorta pääsee kumppaneiden kautta ohjatulle polulle, joka auttaa aina 25 ikävuoteen saakka. Ohjaus ja tuki tavoittelevat nuorten itsenäistymistä, kouluttautumista ja työllistymistä.
Kumppanit
Diakonissalaitoksen Vamos, SOS-Lapsikylä
“On tunne että aina on joku kenen puoleen kääntyä ja joka ei tuomitse.”
Kerro meistä eteenpäin
Yksi huostaanotto maksaa yhteiskunnalle yli 300 000 euroa ja syrjäytyneen nuoren aiheuttamat kustannukset ovat moninkertaiset. Puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä, minkä perhe kohtaa joutuessaan tilanteeseen, jossa omat voimat eivät riitä.
Lastensuojelukustannusten nousu on valtava haaste kuntien taloudelle. Kunnilla ei ole tarpeeksi taloudellisia resursseja panostaa ennalta ehkäisevään työhön.
Vaikuttavuusinvestoinneilla autetaan lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä lisäksi kuntia siirtymään korjaavista toimista ongelmien ennaltaehkäisemiseen.
Auta meitä jakamaan tietoa Lapset SIB-hankkeesta, ennaltaehkäisevän lastensuojelun tärkeydestä sekä syrjäytymisen ehkäisemisestä.
Lapset SIB -hankkeen toteuttavat yhteistyössä FIM ja Lastensuojelun Keskusliitto. S-Pankin varallisuudenhoitoon kuuluva FIM kerää sijoituksia pääomasijoitusrahastoon, jonka varat käytetään Lapset SIB -hankkeeseen. Lastensuojelun Keskusliitto vastaa hankkeen operatiivisesta toiminnasta sekä palvelukokonaisuuden koordinoinista.
Sijoittajaksi
Hankkeen rahoittamiseksi on perustettu FIM Lapset ja nuoret I Ky -rahasto, jonka varainhankinta on käynnissä ammattimaisille sijoittajille.
Lue lisää
Kumppaniksi
Toimintamme laajenee uusille paikkakunnille ja mukaan otetaan uusia palveluntarjoajia.
Ota yhteyttä
Yhteistyössä
OK
We use cookies to ensure the best possible user experience. By entering this site, you accept the  use of cookies .
We use cookies to ensure the best possible user experience. By entering this site, you accept the  use of cookies .
OK
Our cookie policy
We use cookies for enabling the correct operation of the site, and for being able to analyze how our site is used so that we can improve it. The cookies are needed for technical purposes only and therefore they cannot be declined. However, you can manage cookies through your browser settings. If you block or remove cookies, our site may not function properly.
The list of cookies we use and their retention periods:
Google analytics (_ga), 2 years
Google analytics (_gid), 24 hours
Google analytics (_gat), 1 minute
Information that our cookies collect:
site pages visited
site page visit times
browser type
operating system
geolocation
How Google uses data when you use our partners' sites or apps
OK
Our cookie policy
We use cookies for enabling the correct operation of the site, and for being able to analyze how our site is used so that we can improve it. The cookies are needed for technical purposes only and therefore they cannot be declined. However, you can manage cookies through your browser settings. If you block or remove cookies, our site may not function properly.
The list of cookies we use and their retention periods:
Google analytics (_ga), 2 years
Google analytics (_gid), 24 hours
Google analytics (_gat), 1 minute
Information that our cookies collect:
site pages visited
site page visit times
browser type
operating system
geolocation
How Google uses data when you use our partners' sites or apps
OK