Lasten ja nuorten hyvinvointiin on korvaamattoman arvokasta sijoittaa

Suomessa ei ole koskaan ollut näin paljon huostaanotettuja lapsia. Laitos- ja perhehoito sitoo lähes 60 % kaikista lastensuojelun resursseista. Lastensuojelu on merkittävä tuki sitä tarvitseville lapsille. Osa lapsista voisi kuitenkin välttää lastensuojelun korjaavat tukitoimet oikea-aikaisen ja ehkäisevän tuen avulla. Myös nuorten syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä vaikuttavammin. Yhdenkin syrjäytymisen hinta mitataan miljoonissa.
Ehkäisevällä ja pitkäjänteisellä tuella autetaan lasta ja nuorta. Sillä myös torjutaan kalliita toimenpiteitä sekä tuotetaan säästöä kunnille ja yhteiskunnalle.
Lapset SIB tuo yksityiset sijoittajat rakentamaan yhteistä hyvinvointia monistettavalla rahoitusmallilla, joka auttaa sekä palvelun tarjoajia että avuntarpeessa olevia. Voittajia ovat lasten ja nuorten lisäksi julkinen sektori ja sijoittajat.
”SIB-hanke on auttanut meitä todella paljon. On helpottavaa tietää meillä olevan osaava henkilö puhelinsoiton päässä joka oikeasti pitää meidän puolta. Myös se suuri tietotaito ja tuki mitä olemme saaneet on ollut korvaamatonta.”

Ehkäisevän työn säästövaikutus

Suomessa oli vuoden 2019 lopussa lähes 20.000 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta ja nuorta. Katso kuinka paljon säästöä voidaan saavuttaa estämällä lapsia ja nuoria päätymästä lastensuojelun piiriin.
Lasta ja nuorta pois sijaishuollosta
1
Kunnille aiheutuva vuosittainen säästö
“Uskon vahvasti SIB-hankkeella olleen suuri merkitys siinä mihin suuntaan meidän perheen tie on kääntynyt. Ainakin yhden perheen elämää se on muuttanut paljon.”
Lapset SIB -hankkeen toteuttavan yhteistyössä S-Pankki ja Lastensuojelun Keskusliitto. S-Pankki kerää sijoituksia pääomasijoitusrahastoon, jonka varat käytetään Lapset SIB -hankkeeseen
Sijoittajaksi
Hankkeen rahoittamiseksi on perustettu FIM Lapset ja nuoret I Ky -rahasto, jonka varainhankinta on käynnissä ammattimaisille sijoittajille.
Kumppaniksi
Toimintamme laajenee uusille paikkakunnille ja mukaan otetaan uusia palveluntarjoajia.
Tilaa uutiskirjeemme
Tilaa
Yhteistyössä
Powered by AskKauko